Feragatname

Sorumluluk Reddi

1. Web sitesi içeriği

Yazar, verilen bilgilerin para birimi, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi için herhangi bir sorumluluk kabul edemez. Sağlanan bilgilerin kullanımından ve kullanılmamasından ve / veya hatalı ve eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya maddi olmayan hasarlar nedeniyle yazarla ilgili sorumluluk iddiaları, yazarın parçası.
Tüm teklifler değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Yazar, sayfaların bir kısmını veya tüm teklifi değiştirme, değiştirme veya silme veya ayrı bir duyuru olmadan yayınını geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkını açıkça saklı tutar.

2. Kaynaklar ve bağlantılar

Yazarın sorumluluk alanı dışındaki harici web sitelerine (“köprüler”) doğrudan veya dolaylı referanslar için sorumluluk, yalnızca yazarın içerikten haberdar olduğu ve yazarın bu sitelerde kullanılmasının engellenmesinin makul ve teknik olarak mümkün olduğu durumlarda geçerlidir. Yazar, işbu vesile ile, bağlantı kurulduğu sırada bağlantılı sayfalarda hiçbir yasadışı içeriğin tespit edilemeyeceğini açıkça beyan eder. Yazar, bağlantılı web sayfalarının şu andaki ve gelecekteki tasarımı, içeriği veya yazarlığı üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir ve bu vesileyle, bu nedenle bağlantı kurduktan sonra değiştirilen tüm bağlantılı sayfaların tüm içeriğinden açıkça uzak durur. Bu ifade, yazarın kendi web sitesinde sağlanan tüm bağlantılar ve referanslar ile yazar tarafından oluşturulan konuk defterleri, tartışma platformları ve posta listelerinde başkaları tarafından sağlanan tüm girişler için geçerlidir. Yasadışı, kusurlu veya eksik içerikler ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar için tek sorumluluk, yazarın sadece ilgili yayına atıfta bulunmadan değil, atıfta bulunulan web sayfasının sağlayıcısına aittir. bağlayarak.

3. Telif hakkı ve ticari marka hakları

Yazar, kullanılan grafiklerin, sesli belgelerin, video dizilerinin ve metinlerin telif hakkını onurlandırmaya, yazarın oluşturduğu grafiklere, ses belgelerine, video dizilerine ve metinlere başvurmaya veya telifsiz grafiklere, ses belgelerine güvenmeye, Web sitesinde belirtilen ve üçüncü şahıslar tarafından korunabilecek tüm marka adları ve ticari markalar, ilgili ticari marka kanununun hükümlerine ve sırasıyla kayıtlı sahiplerinin mülkiyet haklarına tabi değildir. Sadece isimlendirilmeleri, ticari markaların üçüncü taraf haklarıyla korunmadığı anlamına gelmez. Yazar tarafından oluşturulan yayınlanmış nesnelerin münhasır telif hakkı sayfaların yazarına aittir. Bu tür grafiklerin, ses belgelerinin, video dizilerinin ve metinlerin diğer elektronik veya basılı yayınlarda kopyalanması veya kullanılması, yazarın açık izni olmadan yasaktır.

4. Bu feragatnamenin hukuki etkinliği

Bu feragatname, bu sayfanın bağlandığı web sitesinin ayrılmaz bir parçası olarak anlaşılmalıdır. Bu metnin bazı bölümleri ya da münferit formülasyonları yürürlükteki yasalara uymamalı, ya da tamamen uyum sağlamaması halinde, belgenin geri kalan bölümlerinin içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.

ASSMANN Group'un
ASSMANN Türkiye ASSMANN Group'un bir parçasıdır. Veri ağı teknolojisi ve ağ altyapısı için küresel olarak çalışan yüksek kaliteli ürünler üreticisidir.
SOSYAL MEDYA